Nadrzędnym celem przyjętym w działalności Chemeco – Investment jest dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości produktów i usług. Aby spełniać stale rosnące wymagania i oczekiwania w 2008 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który zakłada ciągłe doskonalenie jakości zarówno na płaszczyźnie zarządu, jak i we wszystkich działaniach pracowników.

ISO 9001:2008

Nadzór nad prawidłowym działaniem Systemu Zarządzania Jakości (SZJ) prowadzi powołany przez Zarząd Spółki, Pełnomocnik ds. Jakości, realizujący zadania w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Obszarami podlegającymi monitorowaniu i ocenie są:

  • opracowanie techniczne zamówień, wykonanie i dostarczenie wyrobów do klienta
  • nadzorowanie dokumentów i zapisów
  • materiały i usługi od dostawców
  • reklamacje klientów
  • wyposażenie do monitorowania i pomiarów
  • postępowanie z wyrobem niezgodnym
  • zarządzanie zasobami
  • stopień zadowolenia klienta

Utrzymywanie i doskonalenie powyższych obszarów pozwala nam na świadczenie usług o wymaganym, wysokim poziomie technicznym, zgodnym z obowiązującymi standardami jakości i wymaganiami prawnymi.

 

wszelkie prawa zastrzeżone Chemeco Investment Sp. z o.o.